Available courses

Ο σκοπός της κατάρτισης είναι να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, αλλά και να υποστηρίξει τους λειτουργούς και τους γονείς/κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την πρώιμη εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη χρήση μιας μικτής εκπαιδευτικής προσέγγισης με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση ως προς το πώς να λειτουργούν ως ενήλικοι διαμεσολαβητές που θα διευκολύνουν τη γλωσσική επίγνωση και κατανόηση των παιδιών μέσω των ψηφιακών αλφαβητάριων και δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του έργου AlphaEU.

O objetivo da presente formação é permitiraos educadores de infância, auxiliares educativos e pais ou encarregados de educação,interessados na aprendizagem precoce de línguas estrangeiras, manusear os materiais e recursos do projeto AlphaEu com vista á sua posterior utilização com as crianças que educam. Aos participantes do curso serão fornecidas sugestões práticas e conselhos sobrecomo promover uma sensibilização às línguas estrangeiras por intermédiodos alfabetos temáticos digitais e das atividades a eles ligadas.

Ο σκοπός της κατάρτισης είναι να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, αλλά και να υποστηρίξει τουςλειτουργούς και τους γονείς/κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την πρώιμη εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη χρήση μιας μικτής εκπαιδευτικής προσέγγισης με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση ως προς το πώς να λειτουργούν ως ενήλικοι διαμεσολαβητές που θα διευκολύνουν τη γλωσσική επίγνωση και κατανόηση των παιδιών μέσω των ψηφιακών αλφαβητάριων και δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του έργου AlphaEU.

Scopul acestui curs este acela de a-i convinge pe profesorii din învățământul preșcolar/ educatoarele, ajutoarele de educatoare, părinții sau îngrijitorii copiilor preșcolari, interesați de învățarea limbilor străine la vârste timpurii, să utilizeze o abordare diversificată a învățării. Cursanților li se vor oferi sfaturi practice și sprijinul de care vor avea nevoie pentru a deveni mediatori pentru preșcolari, în procesul de conștientizare și de învățare a limbii prin folosirea abecedarelor și activităților digitale AlphaEU.

Das Ziel dieses Kurses ist es, Kindergartenpädagogen/innen, Kindergartenhelfer/innen sowie Eltern und Erziehungsberechtigte, die sich für das frühe Erlernen einer Fremdsprache interessieren, für die Nutzung eines integrierten Lernansatzes für Kindergartenkinder zu gewinnen. Die Kursteilnehmer erhalten eine Anleitung, praktische Tips und Ratschläge, wie sie als erwachsener Begleiter das Sprachbewusstsein und das Lernen der Kinder durch die digitalen AlphaEU Alphabetbücher sowie die entsprechenden digitalen Aktivitäten fördern können.

Lo scopo di questo corso di formazione è quello di ispirare gli insegnanti della scuola materna, sostenere gli addetti ai lavori, i genitori o altre figure interessate all’apprendimento di una lingua straniera in età prescolare affinché utilizzino un approccio di apprendimento in modalità mista applicabile a bambini della scuola materna. Ai partecipanti al corso verranno fornite delle guide e dei suggerimenti pratici, oltre a consigli su come dovrebbero operare dei mediatori adulti il cui compito è facilitare la consapevolezza linguistica dei bambini ed il loro apprendimento attraverso gli alfabetieri digitali e le attività interattive sviluppate nel progetto AlphaEU.

Aim of the training course The aim of the course is to inspire preschool teachers, support workers, parents or guardian interested in Early Foreign Language Learning to utilize a blended learning approach with preschoolers. The course participants will be provided with guidance and some practical tips and advice to function as adult mediators who will facilitate children’s language awareness and learning through the AlphaEU Alphabet books and the related activities.